V jakých situacích máte nárok na peníze od státu?

Průměrná mzda se rok od roku zvyšuje, ale i tak stále žije tisíce rodin na hranici chudoby a musejí vyjít se životním minimem. Jejich situace je složitá, ale mohou požádat stát o pomoc. Než se uchýlit k půjčce, stojí za to vyzkoušet, zda dosáhnete na peníze od státu. Na určité daňové úlevy mohou mít nárok i lidé s vyššími příjmy. Peníze od státu nejčastěji zprostředkovává příslušný Úřad práce, kde lze vyřídit nejen dávky hmotné nouze nebo podporu v nezaměstnanosti, ale také rodičovský příspěvek nebo příspěvek na živobytí.

O co můžete zažádat a za jakých podmínek:

Porodné

Doba kdy se porodné vypláceno plošně, každému živě narozenému dítěti je dávno pryč. Dnes se vyplácí jen maminkám s nízkými příjmy. Od roku 2015 se vyplácí na první a druhé dítě, ve výši 13.000 korun na první a 10.000 korun na druhé dítě. Porodné je určeno rodinám, jejichž příjem není vyšší než 2,7násobek životního minima. Posuzují se čisté příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí a nezapočítává se rodičovský příspěvek ani přídavky na dítě.

Daňová sleva na děti

Slevu, která je oficiálně nazývaná jako daňové zvýhodnění na vyživované díte, může uplatnit ten, kdo ze svého výdělku platí daň z příjmu. Tuto slevu smí čerpat za dané období pouze jeden z rodičů a nezáleží zda je OSVČ, podnikatel nebo zaměstnanec. Nárok vzniká tehdy, pokud vyživované dítě do 26 let, žije ve společné domácnosti s rodiči. Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani nebo daňového bonusu anebo kombinace obojího.

Přídavky na dítě

Přídavky na nezaopatřené děti dostanou rodiny, jejichž příjem není vyšší než 2,7násobek jejich životního minima. Tyto přídavky jsou určeny především osobám s nízkými příjmy nebo lidem na podpoře v nezaměstnanosti. Pro celkový výpočet se započítávají příjmy všech společně posuzovaných členů celé domácnosti, ve které dítě žije. Výše přídavků se liší v závislosti na věku dítěte, 500 Kč pro děti do 6 let, 610 Kč pro děti od 6 do 15 let a 700 Kč pro děti od 15 do 26 let, které studují a soustavně se připravují na budoucí povolání. Rozhodným obdobím pro posuzování příjmů rodiny jsou předchozí tři kalendářní měsíce.

Dávky v hmotné nouzi

Dávky v hmotné nouzi složí k zajištění základních potřeb pro obyvatele ČR, kteří mají nízké příjmy a jejichž celkové sociální a majetkové poměry neuspokojují základní životní potřeby pro společnost přijatelné. Lidé spadající do této skupiny mohou požádat o doplatky na bydlení, příspěvek na živobytí nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Při posuzování nároku na jednotlivé dávky vycházejí úřednice z životního a existenčního minima.

Pohřebné

Další státní sociální dávkou je pohřebné, neboli příspěvek na pohřeb, který má pomoci uhradit náklady spojené s pohřbem nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Výše pohřebného je 5.000 korun. Tato jednorázová dávka je nezávislá na výši příjmu žadatele a lze o ni požádat i zpětně, nejpozději však do 1 roku od dne pohřbení. Podmínky pro splnění jsou dvě: žadatel musí mít trvalý pobyt a bydliště na území ČR, druhou podmínkou je, aby i zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vloženo: 18. 2. 2018© 2024 www.pujckapronezamestnane.cz, SIALINI, spol. s.r.o., všechny práva vyhrazeny.

Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, ČR, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Nejsme zprostředkovatelem ani poskytovatelem úvěrů a půjček. Web obsahuje marketingové prvky finančních společností.