Informace o ukončení pracovního poměru

Málokdo v dnešní době zůstane po celý produktivní život v jednom zaměstnání. Možností je nespočet a změna je život. Mnoho lidí tak postupně vyzkouší několik zaměstnání, což schvalují i odborníci, kteří doporučují, změnit zaměstnání cca po pěti letech. Ovšem před každým rozhodnutím o změně zaměstnavatele, je ale dobré přemýšlet. Ne vždy to musí být lepší a finančně výhodnější. Níže se dozvíte několik informací, ke kterým může dojít a které se vám mohou hodit. Období bez práce může překonat půjčka pro nezaměstnané, je to ale jen přechodné řešení.

1. Výpověď zaměstnance bez udání důvodu

V případě, že se rozhodnete pro odchod z nynějšího zaměstnání, musíte informovat svého zaměstnavatele o návrhu na rozvázání pracovního poměru. Pokud bude zaměstnavatel souhlasit, označuje se tato forma jako dohoda. Nejlépe formou písemnou, kde máte právo neuvádět důvod, proč jste se takto rozhodli. Ze zákona poběží výpovědní lhůta, proto je dobré vyhotovit výpověď ve dvou kopiích. Jednu si nechejte při předání podepsat a nezapomeňte připsat datum, aby bylo zřejmé, od kdy začne běžet výpovědní lhůta.

2. Jak dlouho a odkdy běží výpovědní lhůta?

Výpovědní doba bývá zpravidla dvouměsíční. To znamená po doručení výpovědi, začíná běžet od první dne následujícího měsíce. Podáte-li výpověď 10. října, výpovědní lhůta začne běžet od 1. listopadu do 31. prosince. Jde o jakousi chráněnou dobu, která by měla být nápomocná oběma stranám. Pro vás je to doba, po kterou si můžete hledat nové zaměstnání nebo je zde možnost výpověď stáhnout, s čímž musí zaměstnavatel souhlasit. Pro zaměstnavatele je to doba, aby mohl za vás najít adekvátní náhradu.

3. Výpověď zaměstnavatele, dle zákoníku práce

Dle zákoníku práce vám může zaměstnavatel dát výpověď. V takovém případě to musí být vždy písemně, kde musí být uveden důvod rozvázání pracovního poměru. Často je tím důvodem nadbytečnost, zrušení pracovního místa, dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti nebo neplnění pracovních povinností. Existuje i několik období, kdy vám zaměstnavatel dát výpověď nemůže – jestliže jste v pracovní neschopnosti nebo vykonáváte jednu z věřených funkcí. U žen je to v období těhotenství nebo době, kdy je na rodičovské potažmo mateřské dovolené.

4. Zrušení pracovního poměru - dohodou

S písemnou formou výpovědi z pracovního poměru musí souhlasit vždy obě strany. Zaměstnanec by proto neměl podepsat „dohodu“, kterou mu zaměstnavatel bez jeho souhlasu předloží. Důležité je si tuto výpověď přečíst a v případě, kdy s některými odstavci nesouhlasí, trvat na její úpravě tak, aby došlo ke kompromisu pro obě strany Mohlo by dojít na ztrátu nároku na odstupné nebo podporu v nezaměstnanosti. Bez podpisu obou stran je výpověď neplatná, i kdyby v ní bylo uvedeno, že pokud druhá strana nepodepíše, skončí pracovní poměr k určitému datu.

Vloženo: 2. 12. 2018© 2024 www.pujckapronezamestnane.cz, SIALINI, spol. s.r.o., všechny práva vyhrazeny.

Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, ČR, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Nejsme zprostředkovatelem ani poskytovatelem úvěrů a půjček. Web obsahuje marketingové prvky finančních společností.