JAK PROBÍHÁ ODDLUŽENÍ

Řešili jste nedostatek peněz půjčkou, kterou jste spláceli další půjčkou a nakonec jste skončili v úvěrové pasti? Neignorujte své dluhy, vše se dá řešit. Oddlužení je šance pro všechny, kteří se chtějí zbavit svých dluhů a možností jak zastavit exekuci. Je ovšem nutné, aby jste splnili zákonem dané povinnosti.

1) Kdo může vyhlásit osobní bankrot

Zákon jasně definuje pojem osobní bankrot a pro koho je určen. Dlužníkem musí být nepodnikatel, který dluží nejméně dvěma věřitelům a jehož pohledávky jsou minimálně 30 dnů po době splatnosti. Tato osoba musí být v trvalém zaměstnaneckém poměru a mít tak pravidelný příjem, aby mohla po dobu 5 let splácet věřitelům 30% svých pohledávek. Dotyčná osoba musí mát také čistý trestní rejstřík a povolení oddlužení.

2) Podaní návrhu na oddlužení

Dlužník musí podat návrh na oddlužení krajskému soudu podle místa trvalého bydliště. Jako návrh slouží formulář, kde je nutné uvést kromě osobních informací také seznam majetku a závazků, dále údaje o příjmech za poslední tři roky a předpoklad příjmů v následujících pěti letech. Soud má na rozhodnutí 15 dnů od podání návrhu. Pozor, toto usnesení může být i záporné.

3) Přihlášení věřitelů

V případě kladného usnesení oddlužení se do 30 dnů musí přihlásit věřitelé se svými pohledávkami vůči dlužníkovi. O tom jak se oddlužení vyřeší rozhodují právě věřitelé. Mohou se dohodnout na rozprodání majetku dlužníka nebo zda se vypracuje splátkový kalendář. Za předpokladu nevyjádření věřitelů nebo pokud se nedohodnou, musí o způsobu oddlužení rozhodnout soud. Nejčastější způsob z praxe je přistoupení ke splátkám, které jsou dlužníkovi strhávány z příjmu.

4) Splácení dluhu

Dlužníkovi nastává pětileté období, během kterého se zavázal splácet svůj dluh v pravidelných splátkách. Povinností dlužníka je plnit usnesení a splátky platit řádně a v čas. Musí aktivně usilovat o dostatečný příjem a mít snahu se dále nezadlužovat.

Vloženo: 1.6.2017© 2024 www.pujckapronezamestnane.cz, SIALINI, spol. s.r.o., všechny práva vyhrazeny.

Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, ČR, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959


Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Nejsme zprostředkovatelem ani poskytovatelem úvěrů a půjček. Web obsahuje marketingové prvky finančních společností.